Diensten

Er zijn verschillende mogelijkheden die ik kan bieden om uw kind te begeleiden.


 • Een begeleidings- en/of coachingstraject 

 

Dit traject kan gericht zijn op de persoonlijkheid van het kind. Een individueel gesprek over het zelfbeeld, mindset, talenten, hooggevoeligheid, executieve functies behoort tot de mogelijkheden. Graag ga ik uit van de hulpvraag die het kind of u als ouder(s) heeft en proberen we zo tot een passende begeleiding te komen.


 • Een Individueel Onderwijskundig Onderzoek  

 

Veel hoogbegaafde kinderen zijn tegelijk beeld- en talig denker.  Door het in beelden denken hebben ze snel overzicht en kunnen ze gehelen overzien, ontdekken ze verbanden en komen ze tot passende, soms originele oplossingen. Hoogbegaafde kinderen hebben veelal een grote fantasie, zijn heel creatief in het denken en kunnen situaties voor zich zien. Door deze vaardigheden kunnen er problemen ontstaan in de onderwijssituatie. Dan is tijdige herkenning van belang en kunnen problemen worden voorkomen. Hoog intelligente en hoogbegaafde mensen zijn dus altijd in staat om in beelden te denken. In principe gebruiken hoogbegaafden het beelddenken als voorkeursdenken bij het oplossen van problemen.

Hoog intelligente kinderen die het taaldenken niet kunnen integreren, zullen problemen ondervinden bij het lezen/spellen (dyslexie), het begrijpend lezen, auditieve informatieverwerking, het automatiseren in het algemeen, het structureren van werk en gedachten.


 • Training Leren Leren

 

De Leren Leren Methode is een studievaardigheid methode voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en onthouden. De methode gaat uit van de eigen talenten en is zeker geschikt voor kinderen/jongelui met dyslexie, AD(H)D, ASS, HB en beelddenken. 


 • Executieve vaardigheden

 • Visuele screening 

 • DominantieMatrix 

 • JaMaRa Rekenen

 • Schrijfmotorische Therapie 

 • Movement Based Learning (Building Block Activities)

 • Ruimtelijk zicht & inzicht 

 • WoordBeeldTrainer

 • Leesmatrix