Individueel Onderwijskundig Onderzoek (I.O.O.)

 

Een I.O.O. onderzoek geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen, waarbij tevens non-verbaal inzicht wordt verkregen in de mate van visueel en/of verbaal denken van een leerling door middel van het Wereldspel.

De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend pedagogisch didactisch verslag geeft zicht op de mogelijkheden en problemen van leerlingen en wordt door scholen en docenten zeer op prijs gesteld.

Voor meer informatie zie onderstaande site:

www.kindinbeeld

 

Het IOO onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

 

  1. Het wereldspel om inzicht te krijgen in de cognitieve, pedagogische en affectieve aspecten wordt het Wereldspel afgenomen. Het kind bouwt een dorp.

  2. Het pedagogisch onderzoek, door dit pedagogisch onderzoek wordt in kaart gebracht welke strategieën het kind gebruikt, hoe de taakaanpak is en hoe het gevoelens hanteert. Deze informatie wordt verkregen door middel van spelmateriaal.
  3. Het didactisch onderzoek, dit onderzoek beslaat toetsen op het gebied van lezen, rekenen, schrijven, spellen, maar er wordt ook gekeken naar het ruimtelijk inzicht, leerstijlen, tekstbegrip op drie niveau's, de samenwerking van de ogen en de schoolrijpheid. Er is een kleuteronderzoek en een PO/VO onderzoek. 

Dit complete onderzoek wordt heel waardevol gevonden door verschillende testbureau's met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.

 

Verloop van dit onderzoek:

  • ouder(s) of school komen met een hulpvraag;
  • ouder(s) vullen een intake formulier in;
  • datum en plaats worden besproken (het wereldspel wordt na ongeveer 2 weken nogmaals gedaan);
  • het totale onderzoek duurt in totaal 2 á 3 uur. Ouders zijn hierbij niet aanwezig. Een half uur voordat het onderzoek is afgelopen, krijgen ouders een berichtje dat ze hun kind op die tijd kunnen ophalen;
  • na ongeveer een week of in overleg, krijgen ouders het verslag thuis gestuurd;
  • een nagesprek van een uur behoort tot de mogelijkheden, evenals een gesprek op school. Een telefonisch gesprek is ook mogelijk.